Kategorie: Aktuality

Akce na rok 2017

Leden 18th, 2017

Zde najdete přehled akcí, které plánujeme na rok 2017.

Sledujte průběžně naše stránky, akce se mohou doplňovat, především o akce pořádané v Příboře dle potřeb náhradních rodičů či dalších zájemců.

Doporučujeme OCHOZ pro ženy a samozřejmě letní kemp pro děti a mládež a rodiny. Více info na www.irskabalada.cz

Den rodiny

Prosinec 13th, 2016

Jako každoročně i letos jsme uspořádali za podpory města Příbora tzv. Den rodiny. Tentokrát to bylo v sobotu odpoledne 10.12.2016 v centru Dětské misie va Jičínské ulici. Toto místo jsme zvolili proto, že jsme se chtěli letos vrátit k oblíbené činnosti – pečení rodinných vánoček.

Letošní téma bylo FAMILY FUN a myslíme, že jsme si opravdu legrace užili. Naším cílem je podpořir rodičovské kompetence, posílit rodinné vazby a rodinou čest. Nevím, zad víte, že průměrný evropský otec stráví s dětmi tak 7 minut týdně. Tak na našem Dnu rodiny to určitě bylo víe než 90 minut!

Po úvodním koncertu pěveckého sboru dětí a mládeže z Příbora SC GOSPEL si rodiče a děti vyslechli interaktivní vyprávění o Vánocích. Pak se pustili do rodinného klání. Rodiny soutěžily v několika disciplínách, které vyžadovaly šikovnost, ale také vzájemnou spolupráci všech členů. Každá rodina také musela složit báseň na daná slova.  Vítězné rodiny získaly věcné ceny.

Než se všechno spočítalo a vyhodnotilo, rodiny se pustily do vytváření tradičních vánoček. Motalo se do toho několik párů rukou. Výsledek však byl úžasný, za nějakou dobu to krásně vonělo a samozřejmě, že došlo také k ochutnání s čajem! Zbytek si rodiny odnesly domů na nadělní snídani.

Na akci je vždy možné získat informace ohledně různých právních a sociálních otázkek, které rodiny mohou mít, odnést si různé informační letáky a kontaky na organizace a jednotlivce, kde lze najít pomoc v krizi.

Celkem se akce zúčastnilo na 60 osob. Děkujeme všem za účast a také městu Příbor, které každoročně tuto akci finančně podporuje. Těšíme se na příští rok.

 

Semináře pro náhradní rodiče

Prosinec 6th, 2015

V roce 2016 jsme pro náhradní rodiče připravili několik různých vzdělávacíh možností. Od ledna bude zahájen cyklus 3 h přednášek s názvem Otazníky života (více zde). V Příboře nabízíme 3 h semináře s názvem Nedělní zamyšlení (více zde). Během obou kurzů je vždy nabízeno hlídání pro děti. Další akce najde zde.

V případě dotazů pište nebo volejte: viafamilia@viafamilia.cz, 731 510 616.

Plány na rok 2016

Prosinec 6th, 2015

Právě jsme aktualizovali kalendář akcí AVF na rok 2016. Najdete zde jak akce plánované pro náhradní rodiče, tak akce pro širší veřejnost. Podrobnosti najdete zde. Přihlašovat se můžeze zde.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Květen 26th, 2015

Dne 26.5. 2015 obdržela Academia Via Familia od Krajského úřadu MS kraje pověření k výkonu socálně-právní ochrany dětí.

Rozšíření působnosti mezi náhradními rodiči

Únor 2nd, 2015

Naše organizace se rozhodla rozšířit nabídku služeb náhradním rodičům. Jsme v procesu podávání žádosti na Krajský úřad MS kraje o tzv. sociálně-právní ochranu dětí. O průběhu vás budeme insformovat.

Školení lektorů náhradní rodinné péče

Červen 1st, 2014

V České republice došlo v rámci transformace systému péče o ohrožené děti k zásadním změnám statutu náhradních rodičů – pěstounů. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí byla přijata s účinností od 1.1.2013 a náhradní rodiče se tím stali přímými účastníky trhu práce. S ohledem na tuto změnu musí pěstouni splnit několik zákonných podmínek a to mimo jiné absolvovat počáteční přípravu a každoroční průběžné vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že AVF má ve svém poslání podporu pěstounských rodin, naše členka Bc. Libuše Pavelková, se zapojila do tohoto projektu a od září 2013 obsolvuje vzdělání projektu www.nahradnirodina.cz jako budoucí lektorka NRP, speciálně pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD). Toto vzdělání bude ukončeno v říjnu 2014 závěrečnou zkouškou. V současné době připravujeme projekt na podporu vzdělávání pěstounů a dalších služeb, které bychom mohli pěstounům nabídnout. Těší nás stále více se rozvíjející spolupráce s Přístav Filadelfie Oldřichovice!

OCHOZ pro pěstounky

Květen 30th, 2014

Ve dnech 17.-18.května se sešla skupina 15 pěstounek na středisku SCEAV Oáza v Písku na setkání nazvaném “Prevence syndromu vyhoření”.

V nádherném prostředí tohoto penzionu jsme s pomocí mušlí povídali o poničených skořábkách – našich křehkých životech. Mohli jsme se sdílet se svými zkušenostmi, zápasy, ale také vítězstvími. Společn jsme se hodně zasmály, ale také jsme si zacvičily či vyslechli povídání o kosmetice Mrtvého moře. Opět se těšíme na další takové setkání v r. 2015!

 

Via Famili pětiletá

Březen 23rd, 2014

Většina z nás ví, jak je čas relativní. 5 minut u zubaře se zdá věčnost, ale třeba hodina čtení oblíbené knihy uběhne jako nic. Nám se zdá, že posledních pět let nám přímo před očima profičelo. Academia Via Familia zahájila svoji činnost v r. 2009 a letos už slaví svých 5 let. Je to ještě malý předškolák, a tak je učenlivá, tak nám snad roste a vyvájí se dobře.

Jsme vděční za uplynulá léta, za všechny spolupracovníky, pomocníky a podporovatele. Jsme vděční za všechny, které jsme mohli poznat a “posloužit” na našich akcích – děti, mládež a dospělé. Pro nás, co jsme se těchto akcí zúčastnili, to bylo vždy obohacení. Těšíme se na nové výzvy a na všechna budou setkání. Následující se malý průřez naší činností od r. 2009.

Rekonstrukce kanceláří AVF

Květen 20th, 2013

Naše občanské sdružení sídlí v Příboře na Jičínské ulici, dnes na výpadovce na Nový Jičín, tedy na veli strategickém místě při vjezdu do města. V kanceláři jsme zdarma, máme přístu na internet, hradíme si pouze vlastní telefon. Ta protory jsme nesmírně vděční, ale má to svoje nevýhody. Od loňského roku se totiž kanceláře procházejí rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, stavba koupelny, výměny podla, vnitřní izolae, výměna střechy apod.) Tak to si dovedete představit: nejdříve všechno do krabic, nedávno zase všechno z krabic a třídit. Náš postor se totiž podstatně zmenšil, ale už to vypadá, že to někdy dokonce skončí. Už máme i dveře!!! Omlouváme se tedy, pokud jste volali na pevnou linku a nikdo vám neodpovídal, občas se tam prostě nedalo pracovat…

Posuďte sami…