Kategorie: Akce

Naše činnost v roce 2023 v Příboře

Leden 7th, 2024
Naše organizace doprovází pěstouny v rámci celého Moravskoslezského kraje. Kromě této činnosti se však navíc snažíme působit v našem městě Příboře. Co jsme v tomto roce dělali?
 • Setkávání žen - podporujeme pravidelná setkávání žen z Příbora na různých aktivitách. V rámci skupinky Hájovská kuchyně, kde si měníme recepty, povídáme o zdravé výživě a sdílíme se, jsme se sešly 4x:  vařily jsme, pekly a vyráběly přáníčka. Začátkem roku se přímořské ženy sešly na celodenní setkání nazvané OCHOZ.
 • Setkávání mužů - podporujeme a připravujeme pravidelná setkání mužů, kteří si spolu dají něco dobrého, sdílejí se o životě, víře, manželství, výchově dětí, politice, práci…
 • Propagace naší činnosti v Příboře a okolí:
  • propagace naší činnosti v rámci Dne dětí v městském parku
  • Den rodiny Kopřivnice 17.9.
 • Přímá práce s dětmi a mládeži:
  • výlety s dětmi a rodinami
  • kemp pro rodiny s dětmi (účastní se jej vždy několik rodin z Příbora)
  • kemp pro děti a mládež (cca 20 účastníků z Příbora)
 • Přednášková a poradenská činnost:
  • individuálním poradenská činnost pro rodiče a vychovatele
  • spolupráce a propagace psychologické pomoci Mgr. Davida Teichmana
  • přednáška v městské knihovně v 11/23 o náhradní rodinné péči
 • Klub otevřeného srdce:
  • pravidelná setkání duševně nemocných a jejich rodinných příslušníků
  • pokračování ve vzdělávací akci pro ZŠ  ”Blázníš? NO A!” v Příboře a okolí
 • Ve spolupráci s BJB Příbor jsme se podíleli na pomoci a přípravě několika akcí:
  • setkání manželských párů na Valentýna
  • přednášková činnost
  • příprava dárečků na Mikulášskou besídku pro děti z Příbora
Děkujeme všem našim dárcům, že jste nám svými dary umožnili vykonávat i v r. 2023 naši činnost a také městu Příboru za veřejnou finanční podporu z rozpočtu města

Časopis Mamina

Prosinec 15th, 2022

Dnes už není příliš populární vzít do ruky časopis na čtení. Všechno se skoro děje on-line…Facebook, Twitter, Tinder, Tik-Tok, Instagram…kdo na nich není, nežije! My si přesto myslíme, že knížky, noviny, časopisy, encyklopedie mají stále své místo. Proto jsme se rozhodli zaštítit vydávání časopisu MAMINA pro maminky a děti (příloha Mrňousek). Článek a příspěvky připravuje skupina nadšených maminek především ze Slezska. Najdete tam zajímavé články např. o depresi, porodech, kojení, umírání dětí, menstruaci, výchově dětí, manželství apod. Vždy obsahuje zajímavá svědectví různých osobností či zcela obyčejných lidí a také články z historie.

Objednat jej můžete na mail: kajpe@centrum.cz a cena za 4 čísla za rok je 200 Kč včetně poštovného.

Odkaz na FB: https://www.facebook.com/MAMINAcasopis

Den rodin v Kopřivnici

Září 22nd, 2022

18.9.2022 jsme se zúčastnili akce v rámci kampaně Dejme dětem rodinu v Kopřivnici u Technického muzea. Tuto kampaň zaštiťuje Moravskoslezský kraj s těmito cíli:

 • Naším cílem je umožnit dětem, které nemohou vyrůst ve své rodině, prožít své dětství v přirozeném rodinném prostředí, proto se snažíme zvyšovat efektivitu a profesionalizaci systému zprostředkované náhradní rodinné péče v našem kraji.
 • Podporujeme a rozvíjíme aktivity ke zvyšování informovanosti laické a odborné veřejnosti, a také aktivní vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči – konkrétně pěstounů.

V tento den mohli přijít všichni rodiče s dětmi, jednotlivci – mladí, staří – dovědět se více o náhradní rodinné péči. Krásné video najdete zde. Hned na začátku se mihne náš propagační baner :) Den jsme si užili a organizátoři měli vše výborně připraveno včetně občerstvení pro přítomné členy organizací. Děkujeme!

 

Naše činnost běží dál

Září 14th, 2022

Rok 2022 rychle ubíhá, jak se zdá, vše se nějak zrychluje…a my nadále pokračujeme v naší činnosti. V letošním roce jsme neotáleli a uspořádali jsme několik akcí pro děti a mládež v Příboře  a dalších městech, pro rodiče a náhradní rodiny především z MS kraje.

V březnu a dubnu jsme měli 2 víkendová setkání tzv. Víkendy finanční gramotnosti pro děti a mládež od 12 let. Byli jsme opět na Marině Jonáš v Dolních Domaslavicích, kde je pro tyto akce ideální místo a prostředí. Mladí lidé se opět učili, jak hospodařit, jak si připravit rodinný rozpočet, jak vařit, jak uklízet a také jak se v kuchyni domluvit…

Z komentářů účastníků:

“Naučil/a jsem se vařit palačinky….chodit dříve spát…zapnout sporák…pitvat kuře…dělat hezká jídla…šetřit peníze a nezapomenout něco…vařit vývar…kupovat olej…jíst nudle s nutelou a kečupem…naučila jsem se odkosťovat kuře…alias jak sundat maso z kosti” Více o akci zde

Začátkem května jsme měli možnost strávit víkend v hotelu Lexor v Příboře na tzv. OCHOZu pro ženy. Tentokrát nás bylo 18 a užili jsme si nádherné prostředí hotelu, ale také vzájemný čas strávený nad povídáním a reflexem. Děkujeme majitelce za poskytnutí výrazné slevy! Více zde.

Koncem května jsme uspořádali vzdělávání pro náhradní rodiče v Hrádku n/O na téma Labyrint pěstounů a ráj poznání. Tohoto setkání se účastnilo 29 účastníků a nejen, že jsme si dobře popovídali, něco nového se dověděli, ale také se velmi dobře najedli!

V červnu jsme se školili na kemp a v červenci jsme měli 2 týdny pobytu na prostřední Bečvě na téma Antické olympijské hry:

 • 1. běh pro rodiny s dětmi – celkem 70 účastníků včetně malých dětí
 • 2. běh pro děti a mládež – celkem 66 účastníků
Začátkem září jsme uspořádali pro 95 členů našich rodin neformální sobotní odpolední  setkání na Marině Jonáš, kterému říkáme SEuJO. Tak opět čas na vzájemné sdílení a také dobré jídlo. Jako vždy!
V letošním roce naši činnost podpořilo město Příbor z veřejné finanční dotace na činnost a také průběžně financujeme naši činnost z drobných darů jednotlivců a skupin. Činnost v oblasti náhradní rodinné péče financujeme ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, který poskytuje Úřad práce Ostrava dle zákona. Náš vděk za všechny dary nebere konce!

 

 

 

Srdcaři mají svoje vlastní stránky!

Srpen 14th, 2022

Klub otevřeného srdce, který svoji činnost koná v rámci naší služby, má již delší dobu své vlastní stránky. Pokud chcete všechny aktuální informace, můžete stránky navštívit zde.

Činnost klubu je částečně financována z města Příbora z veřejné finanční dotace na provoz a činnost organizace. Děkujeme za podporu!

OCHOZ v Lexoru v Příboře

Květen 20th, 2022

Každoročně organizujeme setkání žen, které jsme nazvali OCHOZ pro ženy. Ochoz je zkratka pro Odpočinek, Chvála, Občerstvení, Zamyšlení…ochoz je také krytá chodba vedoucí kolem budovy a s ní spojená; chórový ochoz obklopuje chór, do něhož je otevřený arkádami. Je to místo, kde můžete mít NADHLED. A o to nám u našeho setkání nejvíce jde, aby ženy (manželky, maminky, babičky, sestry…) získaly určitý nadhled nad situací, ve které se momentálně nacházejí. Někdo jen potřebuje chvíli odpočinku, jiný se zamyslet, další si uvědomit, co vše má a vyjádřit to vděčností a někdo potřebuje občerstvující slovo povzbuzení či jen něčí ucho.

Když tato setkání připravujeme, pečlivě volíme téma, barvu, design a celkovou atmosféru, kterou chceme navodit. V letošním roce to byla barva modrá, ale ne studená, ale svěží kombinovaná s bílou. Kuchyni jsme zvolili řeckou virtuálně jsme se do řecka i podívaly. Hlavním tématem byl LABYRINT VZTAHŮ. Vzali jsme to od konce a položili si otázku “Jak se sám dokonale ztratit?” Asi byste rádi věděli, jak? To ale musíte přijít na náš OCHOZ!

Děkujeme majitelce Lexor.cz za štědrou podporu našeho setkání formou slevy nájmu.  Bylo to úžasné!!! DOPORUČUJEME!

Finanční gramotnost trochu jinak

Duben 10th, 2022

Jako každoročně jsme uspořádali pro děti a mládež od 12 let tzv. víkendy finanční gramotnosti. Mladí lidé si zde mohou vyzkoušet, jaké to je hospodařit s omezeným rozpočtem, nakoupit si, uvařit, uklidit a také si to sníst! Prostě, co si navaříš, také si to sníš!

Navíc s nimi zážitkovou formou probíráme DPH, státní rozpočet (oblíbené krájení medvěda), daně, hrubá mzda, poplatky, různé výdaje domácnosti a samozřejmě příjmy (těch je vždy málo!). Mladí lidé mohou být právníky, lékaři, uklízečkami či manažery firem…jaké je však jejich vystřízlivění, když zjistí, co všechno musí nastudovat, aby nakonec dostávali vysněných 70 tisíc! Je to vždycky sranda a vždycky je to tak trochu jiné! Důležité je, že to děcka baví a chtějí s námi jet zase!

Na akci jezdí děti z pěstounských rodin, dětských domovů a děti z běžných rodin. Když pak s nimi pracujete, nepoznáte, kdo je kdo. Peníze jsou totiž problém č. 1 všude!

Akce v Příboře a okolí

Prosinec 20th, 2021

I když byl rok 2021 rokem, kdy se více rušilo než plánovalo z důvodů mimořádných opatření ve stejné míře, podařilo se nám uspořádat několik akcí pro naše spoluobčany v Příboře.

Jsme vděční, že v nějaké míře mohl během celého roku (i když s přestávkami) probíhat náš pěvecký smíšený sbor Gospel SC. Přibližně 15 členů z Příbora včetně hudebníků od menších dětí po dospělé se dle možností scházelo na nacvičovali jsme písně, především gospely a chvály. Bohužel jsme nemohli uspořádat žádný koncert, ale o to více jsme si spolu s chutí za dodržení všech opatření zazpívali.

Od r. 2011 pořádáme pravidelně tzv. víkendy finanční gramotnosti pro děti z dětských domovů, pěstounských rodin a další zájemce. V letošním roce se nám v menším počtu dle omezení, ale přesto uspořádat 2 víkendy u Žermanické přehrady. Mladí lidé od 12 si sami plánuji, nakupují, vaří a uklízejí v rámci daného rozpočtu (75 Kč na osobu na den). Mezi vařením si povídáme spoustu užitečných věcí a modelujeme si, jak by to mohlo vypadat v reálném životě. Během víkendů si samozřejmě hrajeme, soutěžíme, sportujeme apod. Tento pobyt jsme uspořádali díky příspěvku Nadace Terezy Maxové dětem.

OCHOZ pro ženy pořádáme také každý rok, letos v omezeném počtu pro skupinku žen z Příbora a okolí. Jsou to vždy 2 dny plné povídání, smíchu, sdílení, odpočinku, dobrého jídla a spánku. Letošní téma bylo “Život je jako bonboniéra…”

Během léta jsme mohli uspořádat týdenní letní kemp pro rodiny s dětmi a pak týdenní kemp pro děti a mládež již tradičně v Prostřední Bečvě. Kempu se pravidelně účastní děti, mládež a celí rodiny z Příbora. Opravdu jsme si do sytosti užili sportu, soutěží, humoru, výletů a zajímavého programu na téma Avengers.

Během celého roku buď osobně dle možností, ale především on-line probíhal Klub otevřeného srdce pro lidi s duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky. On-line setkání proběhly desítky a zvláště v době, kdy je omezen sociální kontakt, je to opravdu důležití pro naše spoluobčany mít svůj prostor ke sdílení toho, čím procházejí.

Bohužel jsme letos museli zrušil Den rodiny, Konferenci otců a také víkendové potáborové setkání. Doufáme, že všechno budeme moci dohnat v r. 2022.

Děkujeme městu Příboru za příspěvek na naši činnost, díky němuž jsme mohli akce pro naše spoluobčany uspořádat!

 

 

Klub otevřeného srdce v Příboře

Prosinec 1st, 2021

Náš „srdcařský“ svépomocný klub jsme si v Příboře založili v únoru 2019. Začali jsme jako parta šesti lidí vesměs se zkušeností s duševním onemocněním nebo jejich rodinných příslušníků z Příbora a jeho okolí.
Duševní onemocnění je to podstatné, co máme společné, diagnóza pro nás není důležitá. Můžeš se s duševní nemocí aktuálně potýkat, již být déle zaléčen, být blízký rodinný příslušník nebo blízký kamarád, Klub otevřeného srdce je tu právě pro Tebe. Náš klub je vyloženě nízkoprahový, otevřený pro každého, kdo chce s námi jednorázově nebo pravidelně trávit čas. Scházíme se, abychom si společně popovídali „o našich slastech i strastech“, navzájem se v boji se zákeřnou nemocí podpořili či podepřeli: „Někdy já Tebe, příště Ty mě…“ Vždyť nejlépe sami víme, o čem život s duševní nemocí je.
V Příboře nás zaštítila „možností prostor a kávovaru“ neziskovka Academia Via Familia, z. s. Do koronavirové přestávky v březnu 2020 jsme se scházeli co 14 dní v počtu kolem 15 účastníků.
Když to jde, scházíme se stále i nyní. V „době koronavirové“ jsme se hned od března 2020 začali „scházet také v online prostoru“, a to několikrát týdně. Zpočátku, když bylo třeba, i dvakrát denně. Do této chvíle máme za sebou více jak 170 setkání s průměrnou účastí 13 členů a v online setkáních stále pokračujeme. O vedení
aktuálního online Klubu se stará vždy dopředu domluvený dobrovolník z řad členů Klubu, který má vedení diskuse na starosti. Probereme jak naše osobní věci, tak to, co se aktuálně děje kolem nás.
Klub neorganizují profesionálové, ale svépomocí sami lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Zatím pro naše scházení nepotřebujeme finanční podporu „zvenku“, buchty sami upečeme, peníze na dobrou kávu či toaletní papír vybereme mezi sebou.
Zorganizovali jsme již také „z vlastních zdrojů“ několik výstav kreseb a básní a přednášek o duševním zdraví pro příborskou veřejnost. Významná je v tomto pro nás spolupráce s iniciativou Na rovinu, jednoho z „destigmatizačních“ projektů právě realizované psychiatrické reformy.
Zajímavostí je, že Klub otevřeného srdce končíme dobrovolnou modlitbou, a to jak za nás, tak naše blízké. Jsme spolu rádi a chceme mít otevřené srdce jeden pro druhého, tak také pro další potřebné lidi kolem nás.
Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel. 603 552 276 nebo na e-mailu martin.okac@viafamilia.cz, Mgr. Martin Okáč, peer konzultant

Letní kempy 2021

Červen 10th, 2021

Letošní kempy jsou v plné přípravě. Organizujeme obě běhy, jak pro rodiny, tak pro děti. V současné době máme ještě tato volná místa:

holky: 6 míst pro věk 6 – 9 let
2 místa pro věk 10 – 13 let
kluci: 3 místa pro věk 12 – 15 let
Veškeré informace na: letní kempy 2021