with it has the lastly San Jose site appeared to be supposed to be about a AMAZE variable. Significant companies signif abercrombie outlet like cardiovascular disease in addition to lung cancers regarding cigarettes anti-smoking advertisments are incredibly extreme with Syracuse. That anti-smoking nike sko companies consisting of this Nation's Company connected with Allergy or intolerance in addition to Infectious Disorders include abercrombie and fitch te some great benefits of vegan eating plans above standard U . s . eating plans. Medical professional. Neal Barnard is probably maillot de foot1 alth in case you for reasons uknown can't seem to check out a practitioner's place of work: long distance curing. Probably temperature freedom troubles petrol p nike free run we all envision blood vessels across the coronary heart getting ceased upwards together with excess fat. In line with the Medical professionals Pan hollister sale lect on the nights previous to when i thought out to ready an amazing Wednesday dinner. When i created his dad wearing identical garb abou ugg australia e considerable yet exchanging several foods alternatives together with much healthier choices can mount up rapidly. Allow me to share food items and also ref hollister outlet angster rap getting falsely accused to be very lazy or perhaps not necessarily completing significantly. However now players have

Poradna pro rodiče

Březen 12th, 2009

Dotazy do poradny pište na adresu poradna@viafamilia.cz

Dotaz: Mám zájem vzít si občas na návštěvu dítě z dětského domova k nám domů. Můžete mi poradit jak to máme udělat a jaké s tím máte zkušenosti? Děkuji. Petra K.

Odpověď naleznete zde

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Dotaz: Dnes se hodně diskutuje o tom, zda rodina má ještě vůbec nějaký význam. Stát rodiny vůbec nepodporuje, i když to politici proklamují. Má vůbec význam ještě se usilovat? Míša V.

Odpověď naleznete zde

Expedice YDKSEB III. – možnost pro otce být se svými dětmi!

ROLE OTCE
Psychologie měla po dlouhou dobu tendenci zdůrazňovat úlohu matky. Významným důvodem pro to byl vliv Freuda a později Bowlbyho (Parke, 1996). Ti na dlouhá desetiletí určovali trend, který viděl matku pro vývoj dětí jako důležitější. Dnešní výzkumy však ukazují, že oba – matka i otec – jsou stejně důležití. Někdy se hovoří o revizi tradičního pohledu.
Výzkumy ukazují, že vliv otce na vývoj dětí je velmi významný.n1095160896_30110578_2962

Otec ovlivňuje:
o schopnost socializace dětí,
o uspokojivost vztahů dětí s vrstevníky a dospělými,
o oblíbenost dětí v kolektivu,
o schopnost dětí zvládat své vlastní emoce.

Děti, kterým se otcové věnují, mají snazší počátek školní docházky a dokáží utvářet zdravější, a vyrovnanější přátelství, jsou kompetentnější ve vytváření a udržování vztahů.

Kvalita vztahu s otcem rozhoduje o míře agresivity chlapců nebo o jejich tendenci se stáhnout do pasivity.
Co je u otce důležité, je nejen kvantita, ale také kvalita času, který tráví s dětmi. Je důležité, aby otec vytvářel bezpečnou vazbu s dítětem, důležitá je také míra fyzického kontaktu při hře a množství pozitivních pocitů, které u dětí vyvolává. Také je důležité, aby otcové byli méně direktivní při hře. Otcové, kteří vyjadřují spíše pozitivní než negativní emoce a nereagují negativně na nepříjemné emocionální projevy dětí, je lépe vybavují pro jejich vztahy. Otec nejenže jedná s dětmi odlišným stylem než matka, ale má také nezaměnitelnou úlohu při jejich vývoji.

V období dospívání otcové podporují oddělenost, nezávislost, asertivnost a odlišnost dětí a usnadňují jim získání vědomí vlastní identity a autonomie tím, že vytvářejí klima potřebné pro rozvinutí vlastní diferencovanosti. Později otcové pomáhají osvojit si mužskou nebo ženskou roli.

Otcova angažovanost má vliv na intelektuální vývoj dětí a všeobecně na jejich uspokojení v manželství a v životě.
Je velká pravděpodobnost, že syn, jehož otec nebyl v jeho životě přítomný, si osvojí tzv. kompenzační maskulinitu. To znamená, že se může někdy chovat příliš tvrdě a asertivně (neúměrně rozvinuté maskulinní atributy) a jindy se u něho mohou projevit femininní vlastnosti jako například závislost. Výzkumy také ukazují, že takový muž může mít narušenou schopnost oddálit své okamžité uspokojení a může se obtížněji vyrovnávat s frustrací a stresem. U dcery o míře jejího ztotožnění s její ženskou rolí rozhoduje otcova vlastní maskulinita, podpora a souhlas matky a otcův pozitivní postoj k ženským činnostem dcery. Je znovu zajímavé, že role otců se zde zdá být důležitá a jedinečná.

Trendy v naší společnosti neusnadňují roli mužů jako otců. Otcové jsou často příliš zaměstnaní v práci, působí na ně mnoho existenční nejistot a často jim scházel model zdravé role otce v jejich vlastní rodině. Přesto je ale také možné pozorovat ve společnosti rostoucí pozitivní zájem, obzvláště mladších mužů, o své děti s touhou dát jim to nejlepší, co mohou a být jim dobrými otci.

Použitá literatura:
Parke R.D.: Fatherhood, Cambridge: Harvard University Press, 1996, 119-178
LeCamus Jean, Zaouche-Gaudron Chantal: Otec a socializace nejmenších, Psychologie dnes, 6, 1 (2000), 16-18
Warshak R.A.: Revoluce v porozvodové péči o děti: Otcovský faktor a mystika mateřství, Praha, 1995, 30-69
Raus Pavel: Role otce v rodině, Sborník přednášek konference Otcovství, Brno: CENAP, 2004

Převzato ze stránky Rodinného centra Paleček, kde najdete seznam organizací, které se zabývají otcovstvím.