OCHOZ v Lexoru v Příboře

Květen 20th, 2022

Každoročně organizujeme setkání žen, které jsme nazvali OCHOZ pro ženy. Ochoz je zkratka pro Odpočinek, Chvála, Občerstvení, Zamyšlení…ochoz je také krytá chodba vedoucí kolem budovy a s ní spojená; chórový ochoz obklopuje chór, do něhož je otevřený arkádami. Je to místo, kde můžete mít NADHLED. A o to nám u našeho setkání nejvíce jde, aby ženy (manželky, maminky, babičky, sestry…) získaly určitý nadhled nad situací, ve které se momentálně nacházejí. Někdo jen potřebuje chvíli odpočinku, jiný se zamyslet, další si uvědomit, co vše má a vyjádřit to vděčností a někdo potřebuje občerstvující slovo povzbuzení či jen něčí ucho.

Když tato setkání připravujeme, pečlivě volíme téma, barvu, design a celkovou atmosféru, kterou chceme navodit. V letošním roce to byla barva modrá, ale ne studená, ale svěží kombinovaná s bílou. Kuchyni jsme zvolili řeckou virtuálně jsme se do řecka i podívaly. Hlavním tématem byl LABYRINT VZTAHŮ. Vzali jsme to od konce a položili si otázku “Jak se sám dokonale ztratit?” Asi byste rádi věděli, jak? To ale musíte přijít na náš OCHOZ!

Děkujeme majitelce Lexor.cz za štědrou podporu našeho setkání formou slevy nájmu.  Bylo to úžasné!!! DOPORUČUJEME!

Komentáře jsou uzavřené.