with it has the lastly San Jose site appeared to be supposed to be about a AMAZE variable. Significant companies signif abercrombie outlet like cardiovascular disease in addition to lung cancers regarding cigarettes anti-smoking advertisments are incredibly extreme with Syracuse. That anti-smoking nike sko companies consisting of this Nation's Company connected with Allergy or intolerance in addition to Infectious Disorders include abercrombie and fitch te some great benefits of vegan eating plans above standard U . s . eating plans. Medical professional. Neal Barnard is probably maillot de foot1 alth in case you for reasons uknown can't seem to check out a practitioner's place of work: long distance curing. Probably temperature freedom troubles petrol p nike free run we all envision blood vessels across the coronary heart getting ceased upwards together with excess fat. In line with the Medical professionals Pan hollister sale lect on the nights previous to when i thought out to ready an amazing Wednesday dinner. When i created his dad wearing identical garb abou ugg australia e considerable yet exchanging several foods alternatives together with much healthier choices can mount up rapidly. Allow me to share food items and also ref hollister outlet angster rap getting falsely accused to be very lazy or perhaps not necessarily completing significantly. However now players have

Podání a vyřízení stížnosti

Listopad 12th, 2016

Podání a vyřízení stížností 

Všechny stížnosti a připomínky jsou pro naši organizaci cenné podněty, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu, zlepšovat náš přístup, uvědomit si chyby a učit se z nich. Proto Vám stížnost ani připomínka nebude nijak na újmu, a to i kdyby se ukázala jako nedůvodná. Naopak budeme za ni rádi, jelikož můžeme znovu – novým pohledem – zhodnotit danou službu či přístup.

Připomínky a stížnosti je možné podávat na chování a přístup pracovníků a dobrovolníků DPD, organizaci akce, k plánování, realizaci či zhodnocení služby, dodržování etického kodexu či dodržování slušnosti a morálky, dodržování písemných postupů a metodik, vašich práv a práv dětí a na plnění dohody o výkonu pěstounské péče.

Rozdíl vnímáme u připomínky a stížnosti.

Připomínka je jakýkoli váš komentář k poskytované službě nebo našemu přístupu, a to ať již ústní (např. při závěrečném slovu na vzdělávací akci), tak písemný (v dotazníku zpětné vazby, emailem), kdy však vaše i naše vnímání závažnosti problému je spíše mírné. Na připomínku reagujeme ústní či emailovou odpovědí s tím, že vaši připomínku registrujeme.

Stížnost je poté jakýkoli komentář, který má pro vás charakter závažný, je potřeba situaci prošetřit a v případě oprávněnosti zajistit nápravu, omluvu a preventivní opatření pro příště.  Stížnost můžete uvést i v dotazníku zpětné vazby, avšak je potřeba na ni výrazně upozornit. V některých případech je za stížnost námi považována i vaše drobná připomínka, kterou my vyhodnotíme jako závažnou, a tak s ní i zacházíme. (Např. upozorníte, že se vám zdá, že pracovník k dítěti přistupoval nepřiměřeně, z vaší strany nejde o formální stížnost, ale o připomínku, nicméně my situaci raději prošetříme a o výsledku vás budeme informovat, jako kdyby o stížnost šlo.)

Stížnost můžete podat:

  • písemně na adresu: Rada spolku Academia Via Familia z.s., Jičínská 881, Příbor, 742 58
  • emailem na adresu: viafamilia@viafamilia.cz nebo na email pracovníka, k němuž máte důvěru
  • ústně kterémukoli pracovníkovi Academia Via Familia z.s., ten si stížnost musí podrobně zapsat.
  • pokud Vy nebo Vaše dítě máte problém s verbální komunikací, je samozřejmé, že stížnost podáte v zastoupení osoby, která váš způsob komunikace ovládá
  • stížnost můžete podávat anonymně anebo můžete požadovat anonymní vyřizování stížnosti (viz formulář níže)

Pokud byste se domnívali, že vaše stížnost nebyla řádně vyřízena nebo jste opravdu vážně nespokojeni s našimi službami a chováním pracovníků, obraťte se na:

  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje kraje, odbor sociálních věcí, ul. 28. Října 117, 702 18 Ostrava nebo elektronicky: daniel.rychlík@msk.cz
  • Veřejného ochránce práv – Ombudsmana

písemně: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno;

elektronicky: podatelna@ochrance.cz, pomocí interaktivního formuláře na webu: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/jak-podat-stiznost/

Vyřízení stížnosti

Vaší stížností se bude zabývat Rada sdružení Academia Via Familia z.s., v počtu alespoň dvou osob. Ta je povinna stížnost prošetřit a do 30 dní vám zaslat písemné vyjádření, které bude obsahovat vaši stížnost, zjištěné informace (svědectví, popisy), v případě prokázaných pochybností analýzu případných příčin, návrh preventivních opatření, stanovisko Academia Via Familia z.s., omluvu a nápravu stavu.

Anonymní dotazník

Touto cestou můžete poslat anonymní stížnost na služby AVF nebo na pracovníka AVF. Děkujeme!