Volání k Bohu

Duben 26th, 2009

mobilPomůcky: mobil

Činnost:

1. Když vcházíte do místnosti, mluvte hlasitě do mobilu, jako kdybyste si telefonovali se svým přítelem.
2. Hovořte o svých plánech na ten den, o věcech, které musíte udělat, žádejte o radu, pomoc atd., jako kdybyste prostě volali kamarádovi.
3. Rozhovor zakončete slovy: „Musím končit. Čekají tady na mne moji přátelé.”

Diskuse

1. Kdo z vás si rád volá se svými kamarády?
2. O čem spolu mluvíváte?
3. Kolik z vás má mobil?
4. Hádejte, s kterým kamarádem jsem si volal?
5. Ve skutečnosti jsem mluvil s Bohem.

Aplikace

Rozhovor s Bohem (modlitba) je něco jiného než volání přes mobil.
Co platí, když mluvíte s Bohem:
1. On je vždycky „na příjmu”.
2. Nikdy „neztratíme signál”.
3. Nikdy se nám nevybije baterie.
4. Nikdy se nám nevyčerpá kredit.
5. Nemusíme si pamatovat jeho číslo – stačí pouze začít mluvit!

Komentáře jsou uzavřené.