Fotky z dětství

Duben 20th, 2009

98953-top_foto2-syvhxPomůcky:
Obstarejte si fotky z dětství různých lidí ve skupinkách. Ať se účastníci pokusí určit různé lidi podle jejich fotografií z dětství.
Aplikace
Rodiče od svých dětí hodně očekávají. Každé z nich v sobě skrývá obrovský potenciál. Jak děti rostou a dospívají, odhalují své schopnosti a nakonec i své místo v životě.

Skupina mladých lidí je v mnoha směrech jako malé dítě. Začíná v malém a nezná své schopnosti ani kde zapadá do Božích představ, ale jak roste a dospívá, Pán Bůh má pro ni plán. Kdyby dítě nerostlo a nevyvíjelo se, dělali bychom si velké starosti, ale zdá se, že nás vůbec neznepokojuje, když naše skupina mladých stagnuje.
Musíme si uvědomit, že skupina mládeže nemůže přežít bez Boží rodiny, tak jako malé dítě nedokáže přežít bez rodičů. A jak dítě roste, rodina formuje jeho identitu.

Diskuse:
1. Jak tato skupina zapadá do Boží rodiny? V čem může růst a dospívat? Jaký je její potenciál? Jaký je Boží plán pro ni?
2. Jak můžeš aplikovat tuto předmětnou lekci na svůj osobní duchovní život? V kterých oblastech jsi hodně porostl? V kterých oblastech tvůj duchovní růst stagnuje? Jak bys sám sebe popsal coby Boží dítě?

Obměna:
Tuto předmětnou lekci lze využít ve skupinkách zaměřených na péči, stačí nahradit „skupina mládeže” za „skupinka zaměřená na péči” či něco podobného.