Reklamy

Duben 20th, 2009

bures-letak-malyPomůcky:

Přineste si různé obrázky z časopisů nebo reklam
1. potravin
2. nářadí
3. oblečení
4. elektrických přístrojů

Činnost:

Vyrobte si označení pro jednotlivé kategorie. Mohou to být jednoduché značky vytvořené z písmen nebo obálky s vytištěnými názvy kategorií. Ať děti roztřídí obrázky podle kategorií.

Aplikace:

Obrázky nám sice ukazují na různé předměty a vedou nás k přemýšlení o konkrétních věcech, ale nejsou skutečné. Jestliže sníš obrázek banánu, nechutná jako banán a neposkytne nám jeho nutriční hodnotu. Pokusíme-li se zatlouct hřebík pomocí obrázku kladiva, určitě neuspějeme. Obrázek auta nás nikam nedoveze. Jsou to pouze pouhé obrázky.
Realita – skutečné předměty – se od obrázků velmi liší. Totéž platí o Pánu Bohu. Někdy máme problém s tím, abychom Pána Boha pochopili, protože si ho ve své mysli nedokážeme představit. Můžeme si o něm sice přečíst v Bibli a přestavovat si, jaký je, ale on tyto naše představy daleko přesahuje. Dělali bychom velkou chybu, kdybychom Pána Boha považovali za nějaký jednoduchý obrázek. Proto nám Bible zakazuje, abychom se pokoušeli ho ztvárnit pomocí sochy nebo obrazu. My lidé máme tendenci uctívat obraz, místo abychom vzdávali čest tomu, koho představuje. Je to stejné, jako kdybychom jedli fotografie potravin místo skutečného jídla.

Pán Bůh není obraz, který visí na stěně. On je skutečný, mnohem větší a zasluhuje si náš respekt.