Král přichází

Březen 30th, 2009

n_69_401Téma: Palmová neděle (6. postní neděle)

Pomůcky: vlaječky, konfety, píšťalky atd.

Biblický text: Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!” Matouš 21,9

Co myslíš, kdo je nejvýznamnějším člověkem v naší zemi? Snad ten, kdo má nejvíc peněz? Nebo nějaká filmová hvězda? A co nějaký skvělý sportovec? Já si myslím, že tím nejdůležitějším je náš pan prezident. Jsem přesvědčen(a), že kdyby měl pan prezident naplánovanou návštěvu našeho města, byla by to veliká sláva. Všichni bychom ho vítali a dávali mu najevo, že ho v roli hlavy státu podporujeme. Určitě bychom pro něho uspořádali slavnostní průvod.
Představte si, že nás dnes ráno přijde navštívit pan prezident. Mám tu nějaké vlaječky, kterými můžete mávat, a také píšťalky. Za chvíli začnu popisovat, co se v průvodu děje, a vy budete mávat vlaječkami, pískat a křičet, jo? Pusťme se do toho!
Pozor! Průvod se blíží, vidím ho v dálce. V čele průvodu jde kapela a za ní následují limuzíny s poslanci, senátory a představiteli města. Když projíždějí kolem, usmíváme se na ně a máváme jim. A tady je pan prezident – jede ve velkém černém voze a zdraví zástupy lidí, kteří se shromáždili na chodnících podél cesty. Ti mu mávají vlaječkami, hází do vzduchu konfety, pískají, troubí a křičí: „Hurá!” „Hurá!” A jak průvod jde dál, hudba i pokřik slábnou a vše mizí v dálce. Průvod skončil. Je po všem.
Něco podobného se jednoho dne odehrálo v Jeruzalémě. Do města vjížděl král. Podél silnic se shromáždily zástupy lidí, někteří z nich kráčeli před králem, jiní šli za ním. Místo velké černé limuzíny měl k dispozici malé oslátko. Když na něm projížděl ulicemi města, zástupy mu mávaly palmovými ratolestmi a volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!”
Vy určitě víte, kdo byl tímto Králem, že? Ano, Pán Ježíš! Dnes je palmová neděle, kdy oslavujeme vjezd Pána Ježíše jako Krále do Jeruzaléma. Byl to den, který poznamenal začátek neuvěřitelného týdne. V tomto týdnu Pána Ježíše oslavovali, potom ho uvěznili, soudili, odsoudili a ukřižovali. Po tomto smutně končícím týdnu však následoval další, který začal podobně jako ten předcházející – oslavou.
Pane Ježíši, naše hlasy se připojují k volání lidí v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety: Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Amen.

Stránka na vybarvování: “Slavnostní vjezd“