Kámen byl odvalen!

Březen 26th, 2009

n_76_49Téma: Velikonoce

Pomůcky: velký kufr

Biblický text: Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.” Matouš 28,1-6

Jak všichni můžete vidět, vzal jsem si s sebou dnes ráno velký kufr. Kdo z vás by chtěl vědět, co se v něm skrývá? OK, pojďte sem, já ho odemknu a otevřu, abyste se mohli podívat dovnitř. Vida! Kufr je prázdný! Když jsem byl malý chlapec, mívali jsme občas ve škole různá představení. K mým nejoblíbenějším patřilo vystoupení kouzelníků.
Možná víte, že tehdy kouzelníci vždycky měli „krásnou asistentku”. Obzvlášť mě bavilo kouzlo, kdy kouzelník zavřel svou krásnou asistentku do podobného kufru, jako je tento, potom ho zamkl a převázal provazy. Zatímco my jsme napjatě očekávali, co se stane, kouzelník odstranil provazy a kufr odemkl. Jistě si domyslíte, že když ho otevřel, byl prázdný. On neotevřel kufr proto, aby se asistentka z něho mohla dostat ven, ale abychom viděli, že je prázdný. K našemu úžasu se pak jeho asistentka objevila na pódiu a my jsme nadšeně tleskali.
V neděli po Ježíšovu ukřižování šly dvě Marie k hrobu, kam Pána Ježíše pohřbili. Když tam dorazily, nastalo velké zemětřesení a z nebe sestoupil anděl, který odvalil velký kámen zakrývající vchod do hrobu. Potom se na něj posadil a těmto dvěma ženám řekl: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.” Víte, kámen nebyl odvalen proto, aby se Pán Ježíš mohl dostat ven z hrobu, ale aby Ježíšovi učedníci mohli vstoupit dovnitř a přesvědčit se, že hrob je prázdný. Když kouzelník zařídil, aby jeho asistentka zmizela, byl to trik, ale Ježíšův prázdný hrob nebyl žádný podfuk – Pán Ježíš vstal z mrtvých, jak o tom mluvil ještě za svého života. Dnes oslavujeme to, že kámen byl odvalen – ne proto, aby Pán Ježíš mohl vyjít z hrobu, ale abychom mohli uvidět, že byl vzkříšen a že díky jeho vítězství nad smrtí můžeme spolu s ním vstoupit do věčného života
Pane Ježíši, jsme vděční za to, že kámen byl odvalen a že díky prázdnému hrobu můžeme mít věčný život s tebou.

Copyright © 2001-109 Sermons4Kids Inc. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.
Translation © 2009 Academia Via Familia o.s.