Právě jsem viděla Pána Ježíše

Březen 19th, 2009

image6ooTéma: Velikonoční neděle

Pomůcky: obrázek pod nadpisem

Biblický text: Magie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl!” Jan 20,18

Dívej se asi půl minuty upřeně na čtyři puntíky uprostřed obrázku. Potom zavři oči a čekej, až se objeví obrázek. Co vidíš? Je to podoba Pána Ježíše? Někteří lidé ji vidí, jiní ne. Je to stejné jako ve skutečném životě. Někteří lidé Pána Ježíše nevidí, protože ho hledají na nesprávných místech.

Co se vlastně podle dnešního biblického příběhu stalo? V neděli časně zrána, ještě za tmy šla Marie Magdalská ke hrobu, kam pohřbili Pána Ježíše. Když tam dorazila, zjistila, že kámen, který ležel před vchodem, někdo odvalil. Běžela tedy k Šimonu Petrovi a Janovi a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.”

Petr s Janem se vydali k hrobu. Oba běželi, ale Jan Petra předběhl a dorazil na místo první. Nahlédl do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna, dovnitř však neodvážil. Po něm přišel Petr a vstoupil do hrobu. I on si všiml lněných pláten, zatímco šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, byl svinutý na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Do té doby totiž nechápali, že podle Písma musí Pán Ježíš vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů.
Marie zůstala stát venku před hrobem a plakala. Potom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu. Ti se jí zeptali, proč pláče. Ona jim odpověděla, že někdo odnesl jejího Pána a že neví, kam ho položili. Po těch slovech se Marie obrátila a uviděla za sebou nějakého muže. Byl to Pán Ježíš, ale Marie ho nepoznala – myslela si, že je to zahradník. Pán Ježíš ji oslovil jménem a když Marie uslyšela jeho hlas, uvědomila si, že je to on. Jakmile ho poznala, šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána! On žije!”
Někteří lidé podobně jako Marie, Petr a Jan nemohou Pána Ježíše vidět, protože ho hledají v hrobě nebo na kříži. On tam ale není! Pán Ježíš vstal z mrtvých a sedí po pravici svého nebeského Otce. Pokud chceš Pána Ježíše uvidět, podívej se do jeho Slova, Bible a on se ti dá poznat tak jako kdysi Marii.
Milý Pane Bože, děkujeme ti za to, že Pán Ježíš, náš Spasitel, není v hrobě, ale žije. Sloužíme živému Spasiteli. Hallelujah! Amen.

Copyright (c) 2002 Sermon4kids, Inc. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Translation (c) 2009 Academia Via Familia o.s.