Překvapení

Březen 13th, 2009

180px-jack-in-the-boxTéma: Velikonoce

Pomůcky: hračka Jack in the Box (viz obrázek)

Biblický text: Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly (ženy) k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji…” Lukáš 24,1-6

Máte rádi překvapení? Já ano, a proto mám pro vás dnes ráno překvapení. (Vytáhněte hračku Jack in the Box. Používáte-li koupenou v obchodě, začněte točit kličkou a dělejte překvapeného, když „Jack” vyskočí z krabičky. Přinesete-li si hračku, kterou si sami vyrobíte, řekněte dětem, že na ně v krabičce čeká překvapení. Potom ji opatrně otvírejte a zahrajte překvapeného, když loutka vykoukne ven.)

Když jsem byl(a) ještě malý (malá), jednou z mých nejoblíbenějších hraček byl Jack in the Box. Vzpomínám si, jak jsem celé hodiny točil(a) kličkou a čekal(a) na okamžik, kdy se krabička otevře a Jack vyskočí ven. Přestože jsem věděl(a), co se stane, vždycky mne překvapilo, když „Jack” vyskočil z krabičky.

Jack in the Box mi připomíná jeden příběh z Bible – příběh o velmi zvláštním překvapení.

V neděli po Ježíšovu ukřižování se brzy ráno dvě ženy vydaly ke hrobu, kam položili tělo Pána Ježíše. Když tam přišly, zjistily, že kámen, který zakrýval vchod do hrobu, je odvalen a uvnitř nenašly žádné tělo. Prázdný hrob byl pro ně velkým překvapením a byly bezradné z toho, co se asi s tělem Pána Ježíše stalo.

Vtom se před nimi objevili dva muži v zářícím rouchu, takže byly nejen překvapené, ale zachvátil je i strach. Muži jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Ježíš tu není, byl vzkříšen, jak o tom kdysi s vámi mluvil.”

Když ženy uslyšely tato slova, vzpomněly si, co jim Pán Ježíš ještě za svého života pověděl, a už se nad prázdným hrobem nepodivovaly. Okamžitě se vrátily, aby ostatním oznámily, že hrob je prázdný a Pán Ježíš vstal z mrtvých.

Některá překvapení – jako Jack in the Box – nám působí radost, ale tím největším důvodem pro to, abychom dnes ráno byli šťastní, je skutečnost, že hrob je prázdný, Pán Ježíš žije a má nás velice rád. To je dnes důvod k oslavám!

Náš nebeský Otče, oslavujeme tě. Pán Ježíš vstal z mrtvých – přesně tak, jak řekl. Amen.

Stránka k vybarvení

Copyright © 2001- 2009 Sermons4Kids, Inc. Všechna práva vyhrazena.  Použito se svolením.
Translation © Academia Via Familia o.s.