Je prázdný!

Březen 13th, 2009

martin_risen-468x432_smallTéma: Velikonoce

Pomůcky: sklenička naplněná do poloviny džusem

Biblický text: Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.” Jan 20,2

Jak vidíte, mám tady skleničku s trochou džusu. Existují dva způsoby, jak se na ni dívat. Někteří lidí by při pohledu na ni prohlásili, že je poloprázdná, zatímco jiní by řekli, že je do poloviny plná. (Vypijte všechen džus.)

No, teď jsme ten problém vyřešili, že? Teď všichni, kdo skleničku uvidí, řeknou, že je prázdná. Ale hádejte, co se stane! Ani teď se na ni nebudou všichni dívat stejným způsobem. Někteří se na ni podívají a začnou bručet a stěžovat si, protože je prázdná. Jiní se na ni budou dívat tak, že jenom čeká na to, až ji někdo naplní něčím dobrým k pití. Myslím, si, že vždycky existují různé způsoby, jak posuzovat nějakou situaci.

V neděli ráno po Ježíšovu ukřižování se vydala Marie ke hrobu, kde bylo uloženo tělo Pána Ježíše. Když tam přišla, zjistila, že od hrobu byl odvalen kámen, který zakrýval jeho vchod. Běžela tedy, aby někomu pověděla, co viděla. Našla dva učedníky – Petra a Jana – a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.”

Všichni tři hned spěchali ke hrobu a když se k němu přiblížili, viděli totéž, ale nedívali se na tuto situaci stejně.

Petr byl zvědavý. V Bibli čteme, že vešel do hrobu a když se rozhlédl, uviděl tam lněná plátna, do nichž tělo Pána Ježíše zabalili – byla pečlivě složená a ležela na místě, kde předtím bylo tělo. „Hm, velice zajímavé,” říkal si asi Petr.

Mary byla smutná. Podle Bible ani do prázdného hrobu nevstoupila. Stála venku před hrobem a plakala, protože se obávala, že někdo tělo Pána Ježíše ukradl.

Jan se podíval a uvěřil. Bible říká, že Jan vešel dovnitř, vše uviděl a uvěřil. Nevím sice přesně, kolik toho Jan pochopil, ale podle mne uvěřil, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, jak o tom ještě za svého života před učedníky mluvil.

Tři lidé viděli stejnou věc: jeden byl zvědavý, druhý byl smutný a třetí uvěřil. Myslím, že podobně reagují na zvěst o Pánu Ježíši lidé v dnešní době. Někteří ji uslyší a jsou zvědaví, jiným připadá velmi smutná a další jí uvěří. Jak se na příběh o Pánu Ježíši díváš ty?

Milý Pane, dnes se díváme do prázdného hrobu. Pomoz nám, abychom uviděli a uvěřili, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, jak to předpověděl. Amen.

Stránka k vybarvení

Copyright © 2001-109 Sermons4Kids.Inc  Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.
Translation © 2009 Academia Via Familia o.s.