Na čtvrt cesty

Červen 30th, 2012

divka

Pobyt finanční gramotnosti pro děti z dětského domova

Už jste jistě slyšeli o domech na půl cesty? Ve Wikipedii najdeme tuto definici: Dům na půli cesty (používá se i půl) je azylovým bydlením na přechodnou dobu pro lidi v problémech. Kromě ubytování nabízí klientům často i další sociální služby. Dům na půli cesty je v anglicky mluvících zemích pojmem pro léčebnu drogově závislých nebo sexuálních delikventů, kde mají klienti větší svobodu pohybu než ve vězení, ale přesto jsou sledováni personálem nebo ostrahou.

V českém prostředí je Dům na půli cesty spíše azylovým domem pro mladé lidi v problémech. Klienty jsou tak nejčastěji náctiletí, kteří odešli nebo prchli z dětského domova, za léčení uživatelé drog, děti alkoholikůbezdomovci ap. Dům na půl cesty nabízí klientům materiální, sociální a právní podporu. Klienti mají k dispozici střechu nad hlavou, postel, pračku, ledničku ap. Personál jim pak pomáhá sehnat zaměstnání adekvátní jejich schopnostem a emancipovat se od podpůrného sociálního systému společnosti tak, aby dokázali žít na vlastních nohách a ve společnosti uspěli. Tolik Wikipedie…

My jsme nazvali náš projekt “Na čtvrt cesty”. Cílem je být něco mezi odchodem dětí z DD a případným domem na půli cesty. Mnoho dětí, které odcházejí po získání plnoletosti nebo po skončení školy z dětského domova, se namají kam vrátit – jejich rodina obvykle přestala fungovat ještě dříve, než přišly do domova. Tito mladí lidé neprošli procesem nasávání docela bežných návyků, které v běžných rodiných děti zažívají. V domově dělají spoustu věcí, ale instituce zůstává pořád institucí…

Během našeho projektu je hlavním cílem dát dětem příležitost prožít “hospodaření na svéma za své”. Peníze sice dostanou – bylo by ideální, aby si je vydělaly – ale jak a za co je utratí (s určitými omezeními) je na nich. Na 2 víkendech si to mohou zažít v malé “rodince, kterou si vytvoří.

Během víkendu si také sestaví rodinný rozpočet, “vybaví” byt z prostředků, které budou asi mít k dispozici, doví se kam se v nouzi obrátit, na co mají a nemají právo…tyto věci jsou všechny vyučovány zážitkovou formou a účastníci jsou aktivně zapojeni.

Prostředky na tento projekt jsou z grantu ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové, za které jsme nesmírně vděční!

Víkendy plánujeme v září a později na podzim.

 

 

Komentáře jsou uzavřené.