Neobyčejná velikonoční vajíčka

Březen 12th, 2009

CB030100Téma: Vzkříšení (Velikonoční neděle)
Pomůcky: košík se čtyřmi vajíčky z umělé hmoty; malý kříž, tři hřebíky, kámen
Biblický text: Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Matouš 28,6

Dobré ráno, kluci a holky. Kolik z vás plánuje jít na pomlázku? Jak vidíte, já už mám svůj košík plný vajíček. Když jsem byl(a) malý(á), sami jsme si doma barvili uvařená vajíčka. Někteří lidé to tak dělají dodnes, ale myslím, že většina kupuje třeba čokoládová Kinder vajíčka, ve kterých jsou malé hračky. Vajíčka v mém košíku nejsou obyčejná, protože každé z nich nás naučí něčemu, co nám ukáže, co to vlastně jsou Velikonoce.

V prvním vajíčku najdeme kříž, který mi připomíná, že Pán Ježíš dobrovolně nesl svůj kříž na Golgotu, aby tam zemřel za mé hříchy. Nikdo ho k tomu nenutil – on to udělal, protože věděl, že jedině díky němu budu moci přijít do nebe. Pán Bůh mne měl tak moc rád, že poslal svého jediného Syna, abych mohl(a) mít věčný život.
Uvnitř druhého vajíčka jsou tři hřebíky. Ty mi připomínají, že Pána Ježíše ukřižovali. Hřebíky, kterými Pána Ježíše přibili ke kříži, byly obrovské, ne tak malé jako tyto. Dovedeš si představit, jak ho to muselo bolet? On nesmírně trpěl, když mu hřebíky zatloukali do rukou a do nohou. Snášel tuto bolest, aby zaplatil za mé hříchy.
Ve třetím vajíčku se skrývá kámen. Z Bible se dozvídáme, že když Pán Ježíš zemřel, jeho tělo uložili do hrobu vytesaného ve skále, před jehož vchod místo dveří přivalili velký kámen. V neděli ráno se přišly k hrobu podívat dvě ženy a zjistily, že kámen je odvalen a hrob otevřený. Tento kámen mi připomíná, že ani obrovský kámen nemohl Pána Ježíše udržet v hrobě.

A už se dostáváme k poslednímu vajíčku. Vidíte? Čtvrté vajíčko je prázdné. V Bibli se píše, že když tyto dvě ženy vešly do hrobu, byl prázdný. Pán Ježíš tam nebyl. Ženy nejdřív napadlo, že tělo Pána Ježíše někdo ukradl. Vtom vevnitř uviděly anděla, který jim řekl: „Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ Prázdné vajíčko mi připomíná, že hrob Pána Ježíše je prázdný. On vstal z mrtvých, jak řekl.
Pán Ježíš, jemuž sloužíme, na sebe dobrovolně vzal kříž, ale ani hřebíky ho na něm nedokázaly udržet a ani kámen ho nemohl uvěznit v hrobě. On byl vzkříšen a žije v nebi s Pánem Bohem, svým Otcem. Bible nás ujišťuje, že každý, kdo v něho věří, bude s ním a s jeho Otcem žít v nebi.

My ti děkujeme, Pane Bože, že jsi z velké lásky k nám poslal svého jediného Syna, aby zemřel za naše hříchy. Jsme vděční za to, že příběh o něm nekončí jeho smrtí, ale že sloužíme vzkříšenému Spasiteli. Amen.

Copyright © 2001-109 Sermons4Kids.Inc  Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.
Translation © 2009 Academia Via Familia o.s.