Víra jako cukroví v košíčku

Březen 16th, 2010

untitled1Popis

Využijte tuto kreativní předmětnou lekci jako překvapivou ilustraci, na níž si děti uvědomí, že Pán Bůh se nedívá především na to, jak vypadáme, ale na naše srdce. Lze ji uplatnit při různých příležitostech nebo na dětské bohoslužbě – s odkazem na hroby a masky poslouží též jako zábavná alternativa Halloweenu.

Pomůcky
potřeby na přípravu těsta, vatové tampóny, košíčky, plech s formičkami ve tvaru košíčků

Příprava

 1. Podle receptu připravte těsto do košíčku.
 2. Do formiček na plechu vložte papírové košíčky.
 3. Asi do poloviny dejte na dno několik vatových tampónů.
 4. Košíčky naplňte těstem, přičemž u těch, které mají na dně vatové tampóny, se dejte záležet na tom, aby je těsto dokonale překrylo.
 5. Potom košíčky upečte..
 6. Vyrobte dostatečné množství „nezkažených” košíčků, aby vystačilo pro celou vaši skupinu.
 7. Košíčky s tampóny ozdobte polevou, lentilkami, posypem atd., aby vypadaly velmi lákavě, zatímco košíčky bez nich nezdobte.

UPOZORNĚNÍ: Někomu se stalo, že vatové tampóny nasákly těstem, takže si jich děti nevšimly a jeden spolkly. I když nejsou nebezpečné a bez problémů projdou trávicím ústrojím, dá se tomu zabránit tím, že pokryjete vatovými tampóny celé dno papírových košíčků, aby tento problém nevznikl. Místo vatových tampónů můžete nožem seříznout horní část moučníku, vnitřek vydlabat, „víko” zase vrátit a ozdobit. Nejsou některé věci, o něž v životě usilujeme, nakonec prázdné, když jich dosáhneme?

Demonstrace

 1. Nabídněte moučníky mladým lidem nebo dětem jako skupině. Nikdo nesmí začít jíst, dokud si všichni nevezmou po jednom košíčku.
 2. Někteří si vyberou nazdobené, jiní možná sáhnou po těch „obyčejných”.
 3. Když začnou jíst, na některé z nich čeká překvapení – pod horní vrstvou narazí na vatové tampóny.
 4. Počkejte si na jejich odezvu reakce.
 5. Potom rozdejte těm, kdo si vzali košíčky s vatovými tampóny, „nezkažené” výrobky.

Diskuse
Ne vždycky můžete o něčem tvrdit, jak je to dobré, podle vnějšího vzhledu. Občas to, co vypadá lákavě, může v sobě skrývat něco mnohem méně lákavého.

Zatímco se lidé zpravidla dívají na vnější vzhled, Pán Bůh se dívá dovnitř – na srdce. Není snadné posoudit, jaký je člověk ve skutečnosti jenom podle toho, jak vypadá. Někteří lidé mohou být navenek krásní, ale uvnitř lakomí, sobečtí a plní nenávisti. Jiní lidé vypadají obyčejně a nemají tak atraktivní vzhled, jejich srdce je však plné lásky, dobroty a laskavosti.

Většina z nás stráví spoustu času nad tím, abychom vypadali dobře. Věnujeme velkou pozornost svému oblečení (značkové džíny apod.), své obuvi, pleti, účesu atd. Kolik času nám zbývá na to, abychom se ujistili, že naše srdce je OK? Pokud máme svůj vztah s Pánem Bohem v pořádku, jestliže zaujímáme křesťanské postoje a jsme plní lásky, potom v nás druzí budou vnímat Pána Boha a křesťanství je začne přitahovat. Kristova největší kritika farizeů se týkala právě toho, že se soustřeďovali na to, jakým dojmem působí navenek, zatímco jejich srdce byla plná špíny:

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost” (Evangelium podle Matouše 23,27-28).

Kristus označoval farizeje za pokrytce. Řecký výraz pro pokrytce se vlastně týká toho, kdo nosí masku, kdo si na něco hraje. Lidé se nepřevlékají a nenosí masku jenom o Helloweenu. Po celý rok se velmi často navenek projevujeme jinak, než jací jsme ve skutečnosti. Pán Ježíš také farizeje přirovnával k „obíleným hrobům”. „Obílené hroby plné hniloby” jsou velmi názorným obrazem pokrytectví. Hřbitovy bývají tiché a navenek vypadají pěkně – s květinami, sochami a náhrobky, které vyjadřují naši lásku k těm, kdo zemřeli. Pod povrchem bychom však objevili rozkládající se těla.

Odpovídá tvoje „poleva” tomu, co se nachází uvnitř?

 • Kolik času strávíš ráno přípravami na odchod z domu?
 • Věnuješ čas sprše, účesu a kontrole před zrcadlem, aby ses přesvědčil, že můžeš vyrazit mezi lidi?
 • Strávíš denně stejné množství času, který věnuješ svému zevnějšku, sycením svého vnitřního ducha prostřednictvím studia Bible a modlitby, jako to děláš v souvislosti se svým zevnějškem?
 • Přistihneš se někdy, že si nasazuješ masku a předstíráš větší „duchovnost”, abys lidi kolem sebe ohromil?

To neznamená, že bychom neměli dbát na svůj zevnějšek. Ve skutečnosti by nám mělo záležet na vnitřním i na vnějším životě, jímž se prezentujeme v tomto světě. Naše životy by měly odrážet Boží dobrotu jak uvnitř, tak navenek – ve vnitřních postojích i v jednání, které na nás každý vidí.

Závěrečná aplikace
Vyhraďte si každý den trochu více času na přípravu svého srdce, abyste měli správný vztah s Bohem a odráželi jeho podobu. Přesvědčte se o tom, že skutečně trávíte čas s Bohem předtím, než dáte na svůj život „polevu”, kterou může vidět celý svět, abyste uvnitř i navenek zrcadlili jeho dobrotu.

Biblické odkazy

 • Evangelium podle Matouše 23,27-28
 • Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokorný duch; to je před Bohem převzácné (1. list Petrův 3,3-4).
 • Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce (1. kniha Samuelova 16,7).

Komentáře jsou uzavřené.