Akční bingo – vylepšené

Říjen 2nd, 2009

Dokážeš předvést všechny činnosti na seznamu před někým jiným? Je to někdy až bláznivá zábava pro každého. Připravte si digitální foťák, abyste mohli některé legrační situace zachytit.

Popis
Účastníci se snaží co nejrychleji splnit všechny úkoly uvedené na seznamu.

Pomůcky
pracovní arch a pero nebo tužka pro každého účastníka

Příprava
Vytiskněte si pracovní archy. Úkoly mohou být uspořádány do klasické tabulky jako při hře bingo nebo mít kvůli jednoduchosti podobu běžného seznamu.

Možné úkoly:

 • Řekni nějaký vtip.
 • Uprostřed místnosti předveď, že si dáváš vanu nebo sprchu.
 • Vyber si někoho, kdo si stebou zazpívá nějakou písničku.
 • Zarecituj nějakou dětskou básničku.
 • Napodobuj některou komickou seriálovou postavu, až ji někdo pozná.
 • Chovej se 10 sekund jako kachna.
 • Řekni něco hezkého o třech různých lidech ztéto místnosti.
 • Podej si ruku se třemi lidmi vtéto místnosti.
 • Předveď pantomimu, jak chce dvouleté dítě vzít kost německému ovčákovi.
 • Přejdi zjednoho konce této místnosti na druhý snějakým předmětem mezi koleny.
 • Zahrej si vejce, které se nejprve rozbije a pak smaží.
 • Předveď nějakou velmi známou celebritu (předem prozraď, o koho se bude jednat).
 • Ve spolupráci sněkým dej dohromady krátkou básničku o jednom zvedoucích.
 • Vyber si pár lidí, kteří ti pomohou zvolit a zahrát nějaký známý biblický příběh.
 • Nakresli svůj autoportrét a věnuj ho někomu vmístnosti.
 • Najdi něco ve své kapse nebo peněžence a dej to svému sousedovi po levé ruce.
 • Převyprávěj příběh O Mášence a třech medvědech, vněmž použiješ místo Mášenky a medvědů jména čtyř lidí vmístnosti.

VYMYSLETE své vlastní zábavné činnosti.

Pravidla hry

 1. Každý musí předvést danou činnost před někým jiným a potom si aktér i pozorovatel příslušný řádek „odfajfkne”.
 2. Vítězí ten, kdo splní všechny úkoly jako první.

Posun o úroveň výš

Jsi v rozpacích?

 • Jakou nejbláznivější věc jsi ve svém životě udělal? Kdy jsi byl nejvíc vyvedený z míry?
 • Udělals už někdy něco pošetilého, čeho jsi později litoval?
 • Kdybys měl možnost změnit nějakou věc, kterou jsi v minulosti udělal, co by to bylo? Proč?
 • Jakou věc, kterou jsi udělal, považovali druzí za trochu nerozumnou, ale ty sis přál ji udělat znovu?
 • Odradila tě možnost, že se ztrapníš, od něčeho, co bys měl nebo cos chtěl udělat?

Jednou z věcí, z nichž máme největší strach, je to, že se ztrapníme. Nechceme ztratit respekt druhých nebo být předmětem posměchu. Nicméně všechno, co má v životě cenu, s sebou nese určité riziko. Obvykle musíš vylézt na strom, aby sis utrhl ovoce. Všechno hodnotné leží za hranicí tvé bezpečné zóny. Některých z největších historicky významných úspěchů bylo dosaženo jenom díky tomu, že se lidé nebáli riskovat ztrapnění či posměch, aby uskutečnili své sny. Je skvělé, že se bratři Wrightové, Thomas Alva Edison, Louis Pasteur, Kryštof Kolumbus a další nebáli zesměšnění. Jinak bychom neměli letadla, žárovky a spoustu dalších technických vymožeností, z nichž se dnes těšíme.

 • „Tolik století po stvoření je nepravděpodobné, že by někdo mohl objevit doposud neznámé země.” – Poradní sbor Ferdinanda a Isabely ke Kolumbově návrhu r. 1486
 • „Vrtat kvůli naftě? Myslíte vrtat do země ve snaze najít naftu? Jste blázen.” – Vrtači, které chtěl Edwin L. Drake získat pro svůj projekt r. 1859.
 • „Teorie Louise Pasteura o mikroorganismech je absurdní fikce.” – Pierre Pachet, profesor fyziologie v Toulouse, 1872
 • „Tak zarážející prohlášení jako toto by se měla odmítnout coby vědecky bezcenná a bránící pokroku.” – Sir William Siemens, když r. 1880 reagoval na Edisonovo sdělení o vynálezu žárovky.
 • „Létání pomocí strojů, které jsou těžší než vzduch, je nemožné.” – Lord Kelvin, prezident Royal Society, 1895.
 • „Energie, kterou produkuje atom, je velmi malá. Každý, kdo předpokládá, že se tyto atomy díky své transformaci stanou zdrojem energie, říká nesmysly.” – Ernst Rutherford v r. 1933.

Aplikace
Neboj se realizovat své sny! Napiš si aspoň jeden z nich na papír, který si pověsíš na místo, kde ho budeš každý den vidět.

Komentáře jsou uzavřené.