Akrostichový ice-breaker

Říjen 2nd, 2009

Mladí lidé se navzájem představují pomocí akrostichu ze svých jmen.

Popis
Mladí lidé použijí k vzájemnému představení akrostichy. Akrostich je takové uspořádání slov, kdy z prvních písmen na každém řádku, čteme-li je za sebou, vznikne slovo nebo heslo.

Pomůcky
žádné

Příprava
žádná

Činnost

 1. Uveďte několik příkladů akrostichů:
  IVA = Inteligentní, Veselá, ale Nesmělá.
  JOSEF = Jsem Otrokem Svých Emocí, Fanynko.
 2. Dejte mladým lidem několik minut na to, aby vytvořili akrostich na své křestní jméno (nebo přezdívku) pomocí slov či vět, jež je popisují.
 3. Potom požádejte členy skupiny, aby se navzájem představili a použili přitom tyto akrostichy.

Obměny

 • Při tvorbě akrostichů mohou děti zaměnit pořadí písmen ve svém jménu (Např. Marek = Mlčenlivý, Elegantní, Klidný A Robustní). Ať se potom členové skupiny pokusí zamíchat pořadím písmen ve svých jménech.
 • Požádejte přítomné, aby místo akrostichu jednotlivé hlásky, případně význam svého jména nebo jeho částí předvedli (např. Bohumila by mohla ukázat nahoru, kde si představujeme Boha, a pak nějakým způsobem naznačit, že je mu milá).
 • Jestliže se členové skupiny už trochu znají, můžete je požádat, aby si vytvářeli akrostichy jmen navzájem.

Posun o úroveň výš

 • Popisovaly tě výrazy a věty, které sis vybral do akrostichu, pravdivě?
 • Kdybys nemusel použít začáteční písmena svého jména, která slova a věty by asi tvoji kamarádi použili, aby vystihli tvoji osobnost?
 • Jaká slova či věty bys chtěl o sobě od lidí slyšet, kdyby tě popisovali na konci tvého dlouhého života?

Aplikace
Co bys mohl momentálně začít dělat, aby sis začal budovat pověst, kterou bys chtěl mít?

Komentáře jsou uzavřené.