Akrostich

Říjen 2nd, 2009

Akrostich je takové uspořádání slov, kdy z prvních písmen na každém řádku, čteme-li je za sebou, vznikne slovo nebo heslo. Vyzvěte členy skupiny, aby se navzájem představili pomocí slov či vět, jež je vystihují a zároveň vytvářejí akrostich jejich jmen (nebo přezdívek).

Příklady
DITA: Divoká, Impulzivní, Tanečnice, Atletka
HONZA: Hoch, jak má být. Otesánek rozhodně ne. Nepouští se do věcí bezhlavě. Zlobí jen občas. Akrostich dělá teď poprvé.

Obměna
Ať děti změní pořadí písmen ve svých jménech a zbytek skupiny se bude snažit odhalit pravá jména.

Komentáře jsou uzavřené.