Něco málo o sobě

Říjen 2nd, 2009

Vyberte jednu z následujících otázek nebo oznamovacích vět a potom požádejte děti, aby se představily jménem a odpověděly na danou otázku či větu.

* Jaký nejsilnější zvuk jsi ve svém životě slyšel?
* Jaká je tvoje první vzpomínka?
* Uveď jednu věc, kterou od této skupiny očekáváš?
* Kde všude jsi bydlel?
* Kterou filmovou scénu považuješ za nejzábavnější?
* Prozraď nám, jakou přezdívku jsi měl v dětství.
* Popiš nejextrémnější přírodní podmínky, v nichž ses octl.
* Uveď jednu pozivitní věc, kterou jsi prožil v jiné skupině.
* Kde se nachází tvé nejoblíbenější místo v přírodě?
* Máš i druhé křestní jméno? A pokud ne, jaké by se ti líbilo?
* Popiš nejchutnější jídlo, jaké jsi kdy jedl.
* Která je tvoje nejoblíbenější píseň? (Můžete dítě požádat, aby zazpívalo několik taktů.)
* Popiš nejpozoruhodnější věc, jaká se ti stala.
* Kterou nejlepší věc ti kdy řekl nějaký z tvých kamarádů?
* Jakou nejhorší práci jsi dělal?

Vyberte pokaždé, když se setkáte s dětmi, nějakou novou otázku nebo oznamovací větu.

Komentáře jsou uzavřené.