Skleněnky

Červen 16th, 2009

sklenenkyPomůcky:

Dejte každému studentovi průhlednou kuličku a požádejte je, aby se přes ni podívali na své okolí. Zjistí, že všechny předměty jsou vzhůru nohama.Využijte tuto ilustraci jako úvod k biblickému verši z Listu Římanům 12,2: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli…” Naše víra dokáže obrátit věci tohoto světa vzhůru nohama, ale i tento svět může obrátit naši víru naruby.

Diskuse:

V čem obrací Kristus náš svět vzhůru nohama?
Které události způsobují, že se víra křesťanů obrátí naruby?
Popiš, v jaké konkrétní situaci k tomu došlo u tebe.
Mnohé z Kristova vyučování odporovalo tomu, co lidé očekávali. Které věci, o nichž Pán Ježíš učil, obrátil svět prvních křesťanů vzhůru nohama?
V čem se dívání přes skleněnku podobá pohledu na věci duchovníma očima?
Co ovlivňuje způsob našeho nazírání na život? Změnil se tvůj pohled na něco od té doby, co ses stal křesťanem? Které věci se změnily?

Komentáře jsou uzavřené.