Kategorie: Pěstounům

Semináře pro náhradní rodiče

Prosinec 6th, 2015

V roce 2016 jsme pro náhradní rodiče připravili několik různých vzdělávacíh možností. Od ledna bude zahájen cyklus 3 h přednášek s názvem Otazníky života (více zde). V Příboře nabízíme 3 h semináře s názvem Nedělní zamyšlení (více zde). Během obou kurzů je vždy nabízeno hlídání pro děti. Další akce najde zde.

V případě dotazů pište nebo volejte: viafamilia@viafamilia.cz, 731 510 616.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Květen 26th, 2015

Dne 26.5. 2015 obdržela Academia Via Familia od Krajského úřadu MS kraje pověření k výkonu socálně-právní ochrany dětí.

Neděle o páté pro náhradní rodiče

Březen 1st, 2015

15. března 2015 zahajujeme sérii přednášek pro náhradní rodiče pro okolí Třince.

První téma jsme věnovali Identitě dítěte v náhradní rodinné péči

Další setkání bude 26. dubna.

31. května v 16.15 h bude téma: Specifika péče náhradních rodičů o dítě sse zdravotním omezením

Veškeré informace na hana.penkalova@viafamilia.cz 

 

Přípravné setkání NaRoPe

Září 20th, 2014

Během druhé poloviny roku se několikrát sešly splupracovnice na poli náhradní rodinné výchovy. Dávali jsme dohromady plány, vize, nápady, standardy, abychom se dobře připravili na rozjezd NaRoPe – náhradní rodinné výchovy – sekce práce Via Familia. Hybnou silou je Hanka Penkalová z Oldřichovic, která s námi začala spolupracovat.

Hana Penkalová, Eva Liberdová, Libuše Pavelková a Michaela Bělunková

Školení lektorů náhradní rodinné péče

Červen 1st, 2014

V České republice došlo v rámci transformace systému péče o ohrožené děti k zásadním změnám statutu náhradních rodičů – pěstounů. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí byla přijata s účinností od 1.1.2013 a náhradní rodiče se tím stali přímými účastníky trhu práce. S ohledem na tuto změnu musí pěstouni splnit několik zákonných podmínek a to mimo jiné absolvovat počáteční přípravu a každoroční průběžné vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že AVF má ve svém poslání podporu pěstounských rodin, naše členka Bc. Libuše Pavelková, se zapojila do tohoto projektu a od září 2013 obsolvuje vzdělání projektu www.nahradnirodina.cz jako budoucí lektorka NRP, speciálně pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD). Toto vzdělání bude ukončeno v říjnu 2014 závěrečnou zkouškou. V současné době připravujeme projekt na podporu vzdělávání pěstounů a dalších služeb, které bychom mohli pěstounům nabídnout. Těší nás stále více se rozvíjející spolupráce s Přístav Filadelfie Oldřichovice!

OCHOZ pro pěstounky

Květen 30th, 2014

Ve dnech 17.-18.května se sešla skupina 15 pěstounek na středisku SCEAV Oáza v Písku na setkání nazvaném “Prevence syndromu vyhoření”.

V nádherném prostředí tohoto penzionu jsme s pomocí mušlí povídali o poničených skořábkách – našich křehkých životech. Mohli jsme se sdílet se svými zkušenostmi, zápasy, ale také vítězstvími. Společn jsme se hodně zasmály, ale také jsme si zacvičily či vyslechli povídání o kosmetice Mrtvého moře. Opět se těšíme na další takové setkání v r. 2015!