Podmínky na odečet darů z daní 2009

Leden 18th, 2010

Fyzické osoby
(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informaci naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.
Academia Via Familia o.s. je jako občanské sdružení osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, můžeme využít v plné výši na činnost organizace.

Potvrzení darcům za rok 2009 zašleme v nejbližších dnech.

Děkujeme za všechny dary!

Připravujeme výroční zprávu za rok 2009.

Komentáře jsou uzavřené.